POW R2/POWER – Công tắc giám sát điện năng tiêu thụ

345.000,0

  • Tắt mở qua WiFi trên app eWeLink
  • Điều khiển qua giọng nói
  • Tương thích với IFTTT
  • Hỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch biểu/đếm ngược/hẹn giờ
  • Ngữ cảnh thông minh
  • Chia sẻ quản lý, đồng bộ trạng thái thực
  • Giám sát, tính toán điện năng tiêu thụ
  • Bảo vệ quá tải, báo cáo 100 ngày sử dụng
  • Lưu và xem lại nhật kí tắt mở trên từng cổng đến 3 tháng
  • Cho phép thiết lập trạng thái hoạt động sau khi có điện (Power on Response)